Garderoberegels - Clubstream

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Garderoberegels

Clubstream info


1. Het gebruik van de garderobe is gratis en voor eigen risico
Als item wordt enkel geaccepteerd jassen, helmen. Wij behandelen maximaal 2 stuks tegelijk. Clubstream/Trefpunt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing

2. Clubstream/Trefpunt is gerechtigd de inhoud van de items te controleren. Clubstream/Trefpunt behoudt zich het recht voor om bewaring te weigeren van kostbare, te grote of ongebruikelijke items c.q. items met een (mogelijk) verboden, gevaarlijke of twijfelachtige inhoud. Gebruiker vrijwaart Clubstream/Trefpunt van schade die wordt veroorzaakt door de (inhoud van) de door de gebruiker in bewaring gegeven items.

3. Per in bewaring gegeven item wordt één ontvangstbewijs vertrekt. Teruggave van items geschiedt enkel na overhandiging van dit ontvangstbewijs aan een garderobemedewerker van Clubstream.

4. Bij verlies van het ontvangstbewijs kunt uw zich na afloop van de avond melden bij een van de medewerkers van Clubstream . Indien geen ontvangstbewijs kan worden getoond, is Clubstream/Trefpunt op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

5. Uiteraard zal Clubstream zich inspannen om alle, aan haar in bewaring gegeven, items zorgvuldig te doen bewaken en terug te geven.

6. Gebruik van de garderobe geschiedt op eigen risico van de gebruiker. Titel 9 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek inzake “bewaarneming” is niet van toepassing op overeenkomsten tussen Clubstream/Trefpunt en gebruikers van de garderobe.

7. Clubstream/Trefpunt is niet aansprakelijk voor schade van de gebruiker

8. Bij verlies of beschadiging van het ontvangstbewijs.Brengt Clubstream/Trefpunt 3 Euro kosten in rekening om deze te vervangen


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu