Huisregels - Clubstream

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Huisregels

Clubstream info

Iedere bezoeker dient de huisregels in acht te nemen en de aanwijzingen van de medewerkers van Clubstream op te volgen, zowel binnen als buiten . Overtreding van de huisregels kan weigering, verwijdering tot gevolg hebben!


• Legitimatie verplicht.

• Garderobe verplicht.

• Minimale leeftijd 14 jaar.

• Medewerking aan de toegangscontrole is verplicht.

• Drugs zijn verboden.

• Wapens en andere gevaarlijke voorwerpen zijn verboden.

• Bezoekers onder invloed van alcohol of drugs worden geweigerd.

• Correcte uitgaanskleding is verplicht. Groepskleding is niet toegestaan.

• Groepen kunnen worden geweigerd dan wel worden verwijderd.

• Aanstootgevend, luidruchtig of agressief gedrag in en rondom Clubstream zal niet worden getolereerd.

• Bij onenigheid of ruzie is men verplicht een van de medewerkers in te schakelen.

• Bij geweldplegingen en overtredingen van de openbare orde zal de politie worden ingeschakeld.

• Geen toegang voor personen die in het verleden voor overlast hebben gezorgd.

• Zonder toestemming van Clubstream mogen geen audio- of video-opnames worden gemaakt.

• Geen alcohol voor personen jonger dan 16 jaar.

• Clubstream kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële of immateriële schade van bezoekers.

• Bij het verlaten van Clubstream moet je opnieuw entree betalen wanneer je weer naar binnen wilt.

• In de zaal van Clubstream wordt meer dan 85 Db(a) geluid geproduceerd.

• Het gebouw van Trefpunt is voorzien van video-opnameapparatuur. Zowel binnen als buiten 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu